Akademia Kontaktologii
i Optometrii

REFRAKCJA W PRAKTYCE

kurs doskonalący dla lekarzy okulistów i optometrystów

Akademia Kontaktologii i Optometrii zaprasza lekarzy okulistów i optometrystów, chcących pogłębić swoją wiedzę i doświadczenia praktyczne w zakresie pełnego badania refrakcji z wykorzystaniem foroptera, do wzięcia udziału w cyklu szkoleń Refrakcja w Praktyce.

Główną część zajęć stanowią ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem foroptera.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez mgr inż. Tomasza Tokarzewskiego, który jest doświadczonym, praktykującym optometrystą dyplomowanym, prowadzącym od wielu już lat podobne szkolenia, jak również wykłady i ćwiczenia dla studentów optometrii.

PROGRAM KURSU

Moduł 1
Korekcja sferyczna i sfero-cylindryczna do dali i do bliży

(21 h)

1) Procedura badania refrakcji
2) Refrakcja przedmiotowa
3) Jednooczna podmiotowa refrakcja sferyczna i sfero-cylindryczna
(metoda zamglenia, cylinder skrzyżowany)
4) Refrakcja obuoczna / balans akomodacji
5) Weryfikacja dobranej korekcji
6) Amplituda oraz sprawność akomodacji i konwergencji
7) Dodatek do pracy z bliska
8) Zakresy ostrego widzenia w dodatku do bliży

Moduł 2
Widzenie obuoczne

(21 h)

1) Prawidłowe widzenie obuoczne i jego rozwój
2) Klasyfikacja zaburzeń widzenia obuocznego
3) Pomiar forii / tropii horyzontalnej i wertykalnej do dali i do bliży
4) Zakresy wergencji fuzyjnej w poziomie i w pionie
5) Analiza graficzna widzenia obuocznego
6) Wyznaczanie optymalnej korekcji pryzmatycznej i uściślanie korekcji sferycznej

TERMINY SZKOLEŃ 2019

Cykl 1

zjazd I: 22-24 luty

zjazd II: 22-24 marzec


Cykl 2

zjazd I: 23-25 sierpień

zjazd II: 20-22 wrzesień


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Każdy z modułów rozpoczyna się w piątek o godzinie 10.00, a kończy się w niedzielę o 16.00. Wszystkie zajęcia odbywają się w Akademii Wzroku Tokarzewski przy ul. Wołoskiej 70 w Warszawie.

Ilość miejsc w każdym z cykli jest ograniczona do 4 osób. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie maila zawierającego dane wymienione w sekcji Zapisy na kurs. Po jego otrzymaniu prześlemy zwrotnie maila z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi.

Rezerwacji hotelu uczestnicy kursu dokonują we własnym zakresie.

mgr inż. TOMASZ TOKARZEWSKI

Optometrysta dyplomowany

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalizujący się w badaniu wzroku oraz doborze soczewek kontaktowych i okularów, zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom. Właściciel Akademii Wzroku Tokarzewski, w ramach której prowadzi również gabinet diagnostyki zeza i terapii wzrokowej.

Wykładowca Kontaktologii i Widzenia obuocznego na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej współpracował także z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniką Wrocławską. Redaktor naukowy pierwszego polskiego wydania podręcznika „Optometria”. Autor wielu publikacji z zakresu optometrii, kontaktologii i optyki.

Od wielu lat członek Brytyjskiego Towarzystwa Soczewek Kontaktowych (BCLA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Kontaktologii (IACLE), Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych.

Od ponad 20 lat prowadzi specjalistyczne szkolenia obejmujące między innymi procedury badania wzroku i doboru soczewek kontaktowych. W szkoleniach tych udział wzięło już ponad 600 okulistów, optometrystów i optyków z całej Polski.

TomaszTokarzewski

ZAPISY NA KURS

Aby zapisać się na kurs, prosimy o wysłanie na adres akademia@akio.pl maila zatytułowanego "Zgłoszenie na kurs" zawierającego następujące informacje:

Dane do rachunku

Rachunek wyślemy pocztą na adres firmy lub adres korespondencyjny po otrzymaniu wpłaty.

Adres do korespondencji

Proszę podać, jeżeli jest on inny niż podany powyżej.


Z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Akademia Kontaktologii i Optometrii Tomasz Tokarzewski z siedzibą w Warszawie, ul. Zapustna 10A/6, będącą ich administratorem, w celu prowadzenia przez nią działań marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Swoje dane podaję dobrowolnie i zostałe/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do ich treści i ich poprawiania.